Energetický výdej na maximu

Energetický výdej a jeho složky

Aby tělo mohlo správně fungovat, je nezbytné mu zajistit dostatečný příjem energie, která se nezískává jinak než z potraviny. Energii organismus nejen přijímá, na druhé straně ji samozřejmě i vydává. Energetický výdej tvoří tři základní složky. Jsou jimi energie bazálního metabolismu, energie potřebná na strávení potravy a energie na pohybovou aktivitu.

Energie bazálního metabolismu

O ideálním energetickém příjmu se hovoří velmi často. Bohužel ani výživový poradce přesně nevyčíslí, kolik potřebujete kalorií pro daný den. Existují však přístroje, které určí alespoň přibližnou energii bazálního metabolismu.

Jedná se o energii nezbytnou pro zachování životních funkcí. Naše tělo tedy spaluje, i když jsme v klidu. Energie bazálního metabolismu tvoří přibližně 60 až 70 % z celkového energetického výdeje. Závisí na mnoha faktorech, například na věku, pohlaví nebo na podílu svalové hmoty v těle.

Energie potřebná na strávení potravy

Tato energie se označuje jako takzvaný termický efekt jídla a energetický výdej se v této oblasti odhaduje na 10 až 15 % z celodenního výdeje. Množství potřebné energie ovlivňuje množství snědených potravin, jejich konzistence a také složení.

Energie vydaná na pohybovou aktivitu

Jedná se o nejvariabilnější složku, která u neaktivních lidí tvoří pouhých 20 % z celkového energetického výdeje a u velmi aktivních sportovců třeba až 50 %. Kromě cvičení v posilovně, běhu, plavání, jízdy na kole a dalších sportů se sem počítá také energie na veškeré běžné denní aktivity. Jestliže tedy máte fyzicky náročné zaměstnání, budete mít vyšší energetickou potřebu než člověk, který sedí celý den v kanceláři.

Příjem a výdej by měl být v rovnováze, pokud si chcete udržet svou hmotnost. Jestliže přibíráte, je potřeba, aby energetický příjem byl vyšší než výdej. Toho dosáhnete buď zvýšením přijaté energie a tedy navýšením porcí svého jídla nebo snížením energetického výdeje (to platí pouze pro lidi, kteří tráví denně i několik hodin sportem).