Minimální trvanlivost potraviny

Co znamená minimální trvanlivost a spotřebujte do

Pokud jste při nákupu potravin důslední, jistě sledujete datum spotřeby výrobků, které nakupujete. Na některých produktech najdete označení minimální trvanlivost, na jiných je to datum použitelnosti případně spotřebujte do. Jaký je mezi těmito termíny rozdíl?

Doba spotřeby a minimální trvanlivost

Pro obyčejného spotřebitele může být někdy opravdu složité vyznat se v nápisech na obalech potravin. Někteří ani nevnímají rozdíl v těchto termínech a zajímají se jen o konečné datum. Označení na obalech však má svůj jasný význam.

Spotřebujte do – datum použitelnosti

Datum použitelnosti je vždy uvedeno slovy „spotřebujte do“ (v angličtině „use by date“). Za tímto textem najdeme buď datum a rok spotřeby, nebo odkaz na místo, kde bychom jej měli najít. U některých produktů připomíná hledání této informace doslova pátrací akci. Každopádně každý výrobek musí být takto označen. Uvádí se v pořadí den, měsíc a rok.

„Spotřebujte do“ najdeme především u rychle se kazících potravin. Patří sem například jogurty a prakticky veškeré mléčné výrobky, balené pečivo, chlazená drůbež, ryby a jiné. Výrobce je povinen uvést také další informace o uchování těchto potravin (například v chladu, v suchu atd.).

Datum minimální trvanlivosti

Minimální trvanlivost se používá u potravin, které se nekazí a vydrží déle. Na obalu je uvedeno datum minimální trvanlivosti s označením „minimální trvanlivost do konce“, nebo „minimální trvanlivost do“. U většiny výrobků je označen pouze měsíc a rok spotřeby. Tento údaj najdeme hned u tohoto nápisu, nebo opět odkaz, kde je datum uvedeno na etiketě či obalu výrobku. V případě potřeby se ještě uvádí podmínky vhodné pro uchování, při jejichž dodržení je možné dosáhnout uvedené trvanlivosti.

Datum minimální trvanlivosti se používá u potravin, které nejsou určeny k okamžité spotřebě a vydrží déle. Pokud je tato doba kratší než 3 měsíce, nemusí být na obalu uveden rok. V případě, že je minimální trvanlivost delší než 3 měsíce, ale kratší než 18 měsíců, není třeba na obalu označit den, stačí pouze měsíc a rok (typicky u čokolády, sušenek, chipsů a podobných potravin).

Jestliže je doba minimální trvanlivosti delší než 18 měsíců, není třeba na obale vypisovat měsíc a den, stačí pouze uvést rok spotřeby (například u potravin v konzervách).

Které potraviny nemusí být označeny minimální trvanlivostí?

Některé potraviny nemusí být označeny datem spotřeby ani minimální trvanlivostí. Mezi takové patří čerstvé ovoce, zelenina, houby, neupravené konzumní brambory, lihoviny a další alkoholické nápoje, které mají minimální obsah alkoholu 10 %, víno pekařské výrobky se spotřebou do 24 hodin, jedlá sůl, cukr v kostkách, žvýkačky a ocet.

Potraviny s prošlou minimální trvanlivostí mohou být uvedeny do oběhu jen tehdy, pokud jsou zdravotně nezávadné. Musí být zároveň čitelně označeny, že mají prošlou trvanlivost a umístěny odděleně od ostatních potravin.