Žena čte knihu o onemocnění a podváze

Jaká onemocnění jsou spojena s podváhou?

Nízká váha nebo skokový úbytek váhy, obzvláště ve spojení s dalšími příznaky, jsou projevem nemoci. Podváha či úbytek váhy je spíše jejím důsledkem nebo projevem než její příčinou. Pokud máte diagnostikované nějaké chronické onemocnění, pokles váhy může být známkou jeho zhoršení.

Onemocnění přímo způsobující podváhu je extrémně vzácné. Takovým onemocněním je nemoc s anglickým názvem muscular fibrositis disproportion. Nemoc se projevuje neschopností těla ukládat tuk a budovat svalovou hmotu. Podle údajů však touto nemocí v současnosti trpí pouze dva lidé na světě. Příčinu vaší podváhy či úbytku váhy je proto nutné hledat jinde.

Příčinou podváhy nebo úbytku váhy mohou být hormonální, metabolická nebo psychická onemocnění. A jak již bylo řečeno, problémy s nízkou váhou jsou spíše důsledkem a projevem těchto onemocnění. Proto je vhodné mít o vývoji své váhy v čase alespoň základní přehled. Nízkou váhu neboli podváhu lze definovat BMI nižším než 18,5 (jak vypočítat Vaše BMI naleznete v článku 10 tipů pro úspěšné přibírání na váze). Jako skokový úbytek váhy, který by měl upoutat vaši pozornost, je třeba brát nechtěný úbytek váhy větší než 3 kg za uplynulé 3 měsíce.

Nechte si vyšetřit funkci štítné žlázy

K úbytku váhy vede onemocnění štítné žlázy, které se nazývá hypertyreóza či tyreotoxikóza. Toto onemocnění je spojeno s hyperfunkcí žlázy, tedy stavem, kdy žláza funguje rychleji nebo více, než by měla. Projevy onemocnění jsou zrychlená srdeční akce, pocení, nervozita, únava, nespavost i úbytek svalové tkáně. Původ hypertyreózy může být autoimunitní, ale toto onemocnění může být i získané, a to v důsledku užívání léků (Cordarone, Sedacoron). Řešením je vyšetření štítné žlázy a úprava hladin hormonů pomocí léků, popřípadě pozdější operace štítné žlázy.

Úbytek na váze může být znakem cukrovky nebo jejího zhoršení

Diabetes neboli „cukrovka“ je metabolické onemocnění, které se projevuje sníženou schopností těla udržovat hladinu cukru v krvi na potřebných hodnotách. Právě pokles hmotnosti a pocity únavy a žízně mohou být počátečními příznaky této nemoci. Je to především z důvodu vysoké hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykémie, se kterou si již tělo samo nedovede poradit. Jediným řešením je vyrovnání hodnot krevního cukru dietou, medikací či aplikací inzulinové terapie a následně pravidelné sledování glykémie pomocí domácího glukometru.

Pokud již cukrovkou trpíte, pokles váhy je známkou její nedostatečné kompenzace, kterou je potřeba řešit. A to nejlépe ve spolupráci s diabetologem. Zabráníte tak pozdějším závažným komplikacím, které toto onemocnění může způsobit.

V úvahu může přicházet i rakovina

Rakovinová onemocnění jsou často s poklesem hmotnosti spojena. Nezbývá jiná možnost, než i tuto příčinu úbytku váhy potvrdit či vyvrátit. V případě pozitivního nálezu je potřeba si uvědomit, že udržení přiměřené hmotnosti je vždy spojeno s pozitivnější prognózou onemocnění. Věnujte proto svému stravování i životnímu stylu maximum a snažte se o udržení přiměřené hmotnosti.

Příčinou hubnutí může být celiakie

Slabost, bledost, dušnost a především výrazné hubnutí provázené průjmy. To jsou příznaky celiakie neboli nesnášenlivosti vůči lepku. Příčinou je přílišné vytváření obranných látek organismem. Tělo tak reaguje v případě, že sníte potravinu, která lepek obsahuje. Po potvrzení tohoto onemocnění lékařem je jediným, ale velmi účinným východiskem dieta bez obsahu lepku. Tato dieta spočívá ve vyřazení potravin, které obsahují ječmen, pšenici nebo žito, nebo jsou z nich vyrobeny.

Podobnými příznaky, především průjmy a neprospíváním, se projevují i potravinové intolerance. Mezi ně patří tzv. laktózová intolerance, kdy tělo není schopno zpracovat mléčný cukr. Oproti dietě při celiakii ovšem při laktózové intoleranci není nutné z vašeho jídelníčku striktně vyškrtat veškeré mléčné výrobky. Malé množství smetany, zakysané mléčné výrobky nebo zrající sýry jsou při této intoleranci většinou dobře snášeny.

Tuberkulóza je vzácnou příčinou úbytku váhy, a existují i další

Ano, právě tuberkulóza je infekční onemocnění, které se může projevit váhovým úbytkem. K poklesu hmotnosti vede i závažné onemocnění AIDS způsobené virem HIV.

Duševní rovnováha – více než půl zdraví

Pokles hmotnosti je spojen i s psychickými onemocněními. Nevyzpytatelným strašákem je anorexie a bulimie. V případě anorexie podváha přímo souvisí s množstvím stravy a její kvalitou. V případě bulimie je podváha způsobena i dalšími faktory, a to cíleným vyvoláváním zvracení či průjmů po jídle. Důvodem poklesu hmotnosti mohou být i deprese. K váhového úbytku dochází nejenom vlivem zhoršené chuti k jídlu, ale i kvůli dalším projevům nemoci, jako je únava, nezájem o dění v okolí či neschopnost provádět běžné rutinní činnosti. Východiskem k odstranění všech zmiňovaných psychických příčin podváhy či úbytku hmotnosti je vždy vyhledání odborné pomoci v psychologické či psychiatrické ordinaci.

A co senioři?

V některých případech může být příčinou úbytku hmotnosti nebo dokonce podváhy faktor, který přímo nesouvisí se zdravotním stavem dotyčného. Typicky u seniorů je to nevhodně sedící zubní protéza. Pokud protéza nedostatečně doléhá, nebo přímo tlačí, znemožňuje tak kvalitní přijímání dostatečného množství stravy. Prevencí i řešením této komplikace jsou pravidelné návštěvy zubního specialisty.

Podváhu nebo skokový úbytek váhy se rozhodně nevyplatí podcenit. Navštivte svého lékaře a sdělte mu své obtíže. Pokud váš ošetřující lékař vyloučí veškeré výše zmíněné příčiny podváhy, jejím důvodem je zřejmě příliš rychlý metabolismus, nízký energetický příjem, nevyvážený poměr živin ve stravě nebo celkově nezdravý životní styl. Zaměřte se proto především na svůj jídelníček a nezapomínejte na pohybové a sportovní aktivity.

Autorka článku: Mgr. Veronika Pavlová
nutriční terapeutka, laktační poradkyně
web: www.zdravijehobby.eu